Starta ditt nästa eDeltagande-projekt för ungdomar

Starta ditt nästa eDeltagande-projekt för ungdomar


Om du har klarat dig igenom ända till detta avsnitt betyder det att du antingen har läst alla sidor i OPIN-riktlinjerna eller genomfört ett eDeltagande-projekt. Oavsett vilket, grattis! Nämnda EUth-projektpartners hoppas att OPIN-riktlinjerna har väckt ditt intresse för att genomföra (fler) eDeltagande-projekt för ungdomar. I allmänhet är medborgare – såväl unga som gamla – mycket politiskt engagerade efter att ha deltagit i deltagandeprocesser. Därför råder vi dig att starta ditt nästa projekt så snart som möjligt, så att du kan upprätthålla denna energi. Det är den här typen av energi som bidrar till att hålla vår demokrati levande!

Feedback