Varför ungdomsdeltagande?

För att främja demokratiskt medborgarskap och ge ungdomar möjlighet att aktivt påverka de villkor som de lever i är det viktigt att erbjuda dem plattformar och strukturer för att delta i politiskt beslutsfattande. Unga människor är ofta underrepresenterade i mer traditionella deltagandeprocesser, som generellt är utformade för att omfatta medborgare i alla åldrar. Därför krävs det målinriktade insatser för att inkludera ungdomar i politiskt beslutsfattande.

Feedback