OPIN-riktlinjer från A till Z

Vi försöker ge all viktig information i vår avdelning för e-lärande. I våra OPIN-riktlinjer kan du fördjupa dig i ämnet ungdomars deltagande och hur man genomför ett projekt för deltagande. Med hjälp av användbara tips och tricks och infografik guidas du genom hela processen.

Du kan ladda ner guiden här och gärna dela den med ditt team.