Resultatfasen

Du är nästan framme vid mållinjen. Men det återstår fortfarande arbete med att förbereda och omvandla projektresultaten till en tillgänglig output - som sedan ska kommuniceras till beslutsfattare och vidare. Och glöm inte utvärderingen!

Kommunicera resultaten på ett lättillgängligt, öppet och tilltalande sätt.

Oavsett vilken form man väljer är det mycket viktigt att resultaten presenteras på ett öppet sätt som även tilltalar mottagarna. Eftersom det finns flera mottagare av resultaten är riktade insatser också mycket relevanta här. Du kan fråga de olika mottagargrupperna hur de skulle föredra att få resultaten. Beslutsfattarna kanske vill ha det på ett sätt, medierna på ett annat och ungdomarna på ett tredje.

Förutom att presentera de faktiska resultaten i form av idéer, rekommendationer eller annat är det också viktigt att du klargör betydelsen och relevansen av dina projektresultat. Du bör göra det klart för alla att det finns ett verkligt kvalitetsresultat att vinna på att involvera ungdomar i beslutsprocesser. Med andra ord bör ni använda era resultat för att visa hur väl ungdomars deltagande fungerar.

OPIN erbjuder en särskild "resultatsektion" där du kan publicera resultatet av deltagandet. Glöm inte att fylla i den för dem som (åter) besöker ditt projekt även efter att det avslutats.

Lyssna på vår podcast: Beslutsfattarnas perspektiv.

Välkommen till DiGY-podcastserien. I det här avsnittet pratar vi om "Den andra sidan av bordet": Beslutsfattarnas perspektiv". Vår gäst i dag är Jason Zammit, Senior Manager for Research, Strategy and Youth Policy Implementation at Agenzija Zghazagh - The National Youth Agency of Malta.

5 användbara tips som du bör ha i åtanke under resultatfasen

 1. Presentera dina resultat för beslutsfattare ansikte mot ansikte.
  Du bör vara väl förberedd inför dessa möten. Beslutsfattarna kan ställa kritiska frågor om antalet deltagare, representativitet, resultatens legitimitet, informationsmaterialets neutralitet och så vidare. Mer här

 2. Kommunicera dina resultat bortom beslutsnivån
  Det är viktigt att följa upp de unga deltagarna. För det första bör du skicka resultaten till dem. För det andra bör du hålla dem uppdaterade om de initiativ som genomförs för att få deras bidrag att räknas och vilken effekt det har haft hittills.

 3. Utvärdera dina projektverksamheter
  Samla gruppmedlemmarna för en intern utvärdering av projektverksamheten. Reflektera över i vilken utsträckning ni har uppnått de mål som ni satte upp i idéfasen. Förbered några utvärderingsfrågor och uppmana unga deltagare att besvara dem. Ni kommer att lära er vad som gick bra och vad ni kan göra annorlunda nästa gång.

 4. Visa upp projektets effekter
  Framgång mäts genom den inverkan du har. En konsekvensbedömning är din chans att visa upp den inverkan som projektet har haft på många olika nivåer. Undersök effekten på din målgrupp (ungdomar), på beslutsnivå, på din ort/region, din organisation och personal. Om projektet får en positiv utvärdering kommer beslutsfattarna att vara öppna för ett nytt e-deltagandeprojekt i framtiden. Mer här

 5. Starta ditt nästa projekt för e-deltagande av ungdomar
  I allmänhet är medborgarna - unga och gamla - mycket politiskt engagerade efter att ha deltagit i deltagandeprocesser. Vårt råd till dig är därför att inleda ditt nästa projekt så snart som möjligt, så att du kan upprätthålla denna energi. Det är denna typ av energi som bidrar till att hålla vår demokrati levande!

Alla texter och resurser på denna webbplats har finansierats av Europeiska kommissionen som en del av Erasmus+-projektet DIGY och publiceras under följande licens:

License and Logos long