Resultatfasen

Du är nästan framme vid mållinjen. Men det återstår fortfarande arbete med att förbereda och omvandla projektresultaten till en tillgänglig output - som sedan ska kommuniceras till beslutsfattare och vidare. Och glöm inte utvärderingen!

Kommunicera resultaten på ett lättillgängligt, öppet och tilltalande sätt.

Oavsett vilken form man väljer är det mycket viktigt att resultaten presenteras på ett öppet sätt som även tilltalar mottagarna. Eftersom det finns flera mottagare av resultaten är riktade insatser också mycket relevanta här. Du kan fråga de olika mottagargrupperna hur de skulle föredra att få resultaten. Beslutsfattarna kanske vill ha det på ett sätt, medierna på ett annat och ungdomarna på ett tredje.

Förutom att presentera de faktiska resultaten i form av idéer, rekommendationer eller annat är det också viktigt att du klargör betydelsen och relevansen av dina projektresultat. Du bör göra det klart för alla att det finns ett verkligt kvalitetsresultat att vinna på att involvera ungdomar i beslutsprocesser. Med andra ord bör ni använda era resultat för att visa hur väl ungdomars deltagande fungerar.

5 användbara tips som du kan ha i åtanke under resultatfasen

 1. Presentera dina resultat för beslutsfattare ansikte mot ansikte.
  Du bör vara väl förberedd inför dessa möten. Beslutsfattarna kan ställa kritiska frågor som antalet deltagare, representativitet, resultatens legitimitet, informationsmaterialets neutralitet och så vidare.

 2. Kommunicera dina resultat bortom beslutsnivån.
  Det är viktigt att följa upp de unga deltagarna. För det första bör du skicka resultaten till dem. För det andra bör du hålla dem uppdaterade om de initiativ som genomförs för att få deras bidrag att räknas och vilken effekt de har haft hittills.

 3. Bedöma effekterna av ditt projekt.
  En konsekvensbedömning är alltid användbar. Om effekten är liten lär du dig vad du ska göra annorlunda i ditt nästa projekt. Om effekten är stor kan du använda den när du övertygar beslutsfattarna om att stödja ditt nästa projekt för e-deltagande av ungdomar.
 4. Utvärdera och stödja projektet från början till slut.
  Here the evaluation sheets from each of the four phases will be of great use. All in all, use this opportunity to learn from what went well and what did not and reflect on suggested solutions to this.
 5. Starta ditt nästa projekt om e-deltagande för ungdomar.
  I allmänhet är medborgarna - unga och gamla - mycket politiskt engagerade efter att ha deltagit i deltagandeprocesser. Vårt råd till dig är därför att inleda ditt nästa projekt så snart som möjligt, så att du kan upprätthålla denna energi. Det är denna typ av energi som bidrar till att hålla vår demokrati levande!