Lägg till initiativtagare till din organisation


Hur kan jag lägga till nya initiativtagare till min organisation?


Om du vill lägga till någon annan initiativtagare för att hantera din organisation, skicka oss ett mail (info@opin.me) och ge:

  1. Ditt organisationsnamn på OPIN
  2. Användarnamnen och E-postadresserna till de nya initiativtagarna

Vi lägger till de nya initiativtagarna inom 2-3 arbetsdagar till din organisation.