Agendasättande projekt

Agendasättande projekt


Ungdomsklubben vill planera ett möte med medlemmarna för att organisera en välgörenhetskonsert! OPIN erbjuder möjligheten att samla idéer från alla som är inblandade i planeringsprocessen, och de inblandade kan hålla med eller inte hålla med om de olika förslagen, för att underlätta beslutsprocessen. På så vis kommer offline-mötet gå snabbare och bli mer effektivt.

I agendasättande projekt kan användarna vara aktiva under två faser:

  1. Fas: skapa och kommentera idéer

  2. Fas: håll med/håll inte med om idéerna och kommentarerna för att kolla vad alla tycker eller för att besluta vilken idé som ska omsättas i praktiken.

Initiativtagaren till projektet kan bestämma hur många dagar/veckor varje fas ska pågå. Efteråt kan alla titta på listan med alla publicerade idéer och se hur många användare som röstade för eller emot var och en av dem.