Brainstormingprojekt

Brainstormingprojekt


Vill lärarna att eleverna ska delta mer i skolpolitiken, men kan inte komma på några bra idéer? OPIN erbjuder möjligheten att fråga alla som berörs av problemet och ännu mer!

I brainstormingprojekt kan användarna skapa och kommentera idéer om en viss fråga eller ett visst problem.

Den som startar projektet kan bestämma hur många dagar/veckor brainstormingfasen ska pågå. Efteråt kan du titta på listan med alla publicerade idéer/kommentarer och bestämma hur resultaten ska användas.

brainstorm example