Skapa projekt

Hur skapar jag ett projekt?


Om du vill skapa ett projekt på OPIN kan du göra det i några få steg! Läs stegen här nedan:

1. Klicka på arrowmini bredvid ditt användarnamn uppe i det högra hörnet och välj namnet på din organisation i rullgardinsmenyn.

2. Välj fliken projects Projekt i menyn på vänster sida.

3. Klicka på skapa projekt överst på sidan.

4. Välj en mall som passar din deltagandeprocess och klicka på använd denna mall. Om du inte är säker på vilken mall du ska använda, ta då en titt på vårt verktyg för beslutsfattning som guidar dig genom några frågor och mynnar ut i en rekommendation av en mall. Du kan också kolla på projekttyper och verktyg för att skaffa dig en överblick över alla typer av mallar som finns på OPIN.

5. Ett formulär dyker upp som ber om den grundläggande informationen om ditt projekt (t.ex. namn, kort beskrivning, bild osv.). Fyll i det som fattas och klicka på skapa projekt.

6. Nu visas instrumentpanelen, där du kan bearbeta och hantera dina projekt. Uppe i det högra hörnet ser du en cirkel som visar hur många procent av innehållet som fortfarande fattas för att du ska kunna publicera projektet.

7. Projektledningsflikar: På vänster sida hittar du alla flikar som har med projektledningen att göra. För att avsluta skapandet av ditt projekt måste du åtminstone klicka på de flikar som är markerade med ett rött ! och fylla i den nödvändiga informationen. Du kan även fylla i alla andra flikar.

7.1 Fliken grundinställningar som är öppnad nu innehåller den information du just fyllt i i formuläret, plus möjligheten att välja om ditt projekt ska vara tillgängligt för alla registrerade användare på OPIN (offentligt) eller enbart för inbjudna användare (privat). Klicka på spara.

7.2 Fliken information: Här ombeds du lämna en beskrivning av projektet och dess målsättning. Klicka sen på spara. Denna information kommer att visas under projektets informationsflik för dina deltagare.

7.3 Fliken resultat: skriv ner projektets förväntade resultat och lägg till en sammanfattning av resultaten när projektet har avslutats. Klicka på spara.

7.4 Fliken offline-evenemang: lägg till offline- evenemang till ditt deltagandeprojekt. Klicka på lägg till evenemang, fyll i namnet, en beskrivning och datumet för dina evenemang och klicka på spara. Offline-evenemanget kommer att läggas till din tidslinje.

7.5 Fliken moderatorer: bjud in moderatorerna till ditt projekt via e-postadresserna. Klicka på lägg till för att skicka dina inbjudningar. Fliken användare (endast för privata projekt): bjud in användarna till ditt projekt via e-postadresserna. Klicka på lägg till för att skicka dina inbjudningar. Läs mer

7.6 Fliken fas: Fyll i namnen på deltagandefaserna och välj när varje fas ska börja och sluta. Klicka på spara. Läs mer

7.7 Fliken kategori: Klicka på lägg till kategori för att lägga till kategorier till ditt projekt för att strukturera innehållet. Användarna kan välja vilken kategori av dem du har skapat som deras inlägg ska tillhöra. Klicka på spara.

7.8 Fliken exportera: Klicka på fliken exportera för att ladda ner resultaten som en csv- eller excelfil.

8. Nu är ditt projekt redo att publiceras. På din högra sida ska cirkeln vara komplett och publiceringsknappen är nu aktiverad. Klicka på aktivera för att publicera ditt projekt.

9. Klicka på visa för att se ditt projekt.