Deltagandefaser

Vilka är faserna i mitt projekt?


Projektmallarna på OPIN erbjuder ett urval av olika funktioner (klicka här för mer information). För att strukturera deltagandeprocessen kan funktionerna aktiveras i olika faser, beroende på vilken mall du väljer.

Till exempel så innehåller idéutmaningsmallen två faser:


Första fasen: skapa och kommentera idéer

Andra fasen: håll med/håll inte med om idéerna


Faserna aktiveras den ena efter den andra, beroende på vilka datum du väljer. Du skulle till exempel kunna välja att köra den första fasen i två veckor (01.01-15.01) följd av den andra fasen i en vecka (15.01-22.01).

Faserna visas i tidslinjen så att deltagarna alltid vet i vilken fas projektet befinner sig i för tillfället.


Hur aktiverar jag faserna?


1. Klicka på

arrowmini

bredvid ditt användarnamn uppe i det högra hörnet och välj namnet på din organisation i rullgardinsmenyn.

2. Välj fliken

projects

Projekt i menyn på vänster sida.

3. Välj ett projekt och klicka på bearbeta.

4. Klicka på fliken fas: Beroende på vilken mall du valt kommer du att se en eller två deltagandefaser.

5. Fyll i namnen på och beskrivningarna av deltagandefaserna och välj när varje fas ska börja och sluta.

TÄNK PÅ att datumen för faserna inte får överlappa varandra. Om de gör det, kommer den andra fasen ändå inte att aktiveras förrän den första fasen är avslutad.

6. Klicka på spara.