Värdera (håll med eller håll inte med om idéer och kommentarer)

Hur gör jag för att hålla med eller inte hålla med om en idé eller kommentar?


I majoriteten av alla projekt kan användarna hålla med om eller inte hålla med om idéer eller kommentarer. Läs följande steg för att lära dig hur man gör!


Klicka på den idé du vill hålla med eller inte hålla med om.

Nedanför idébeskrivningen och nedanför varje kommentar hittar du en grön

agree

och en röd

disagree

pil.

Välj den gröna pilen för att hålla med om och den röda pilen för att inte hålla med om idén.


Tänk på att man inte kan kommentera idéer, kommentarer eller textavsnitt i alla projekt, eller att kommentarfasen kan vara över. Kolla upp projekttyperna och verktygen för att lära dig mer om vilka olika möjligheter som finns till att delta, eller titta på tidslinjen för varje projekt för att få reda på vilken deltagandefas de befinner sig i just nu!