Spatialt verktyg

Spatialt verktyg


Schiller-skolan vill förnya sin skolgård och de vill involvera hela skolan i besluten om vad som ska byggas och var. Det spatiala verktyget på OPIN gör det möjligt att använda en karta för att visualisera området som ska förändras och att lägga till förslag på själva kartan. På så vis kan man se de nya idéerna direkt, så att beslutsprocessen förbättras!

Det spatiala verktyget kan användas för två olika projekttyper:

spatial brainstorming

I spatiala brainstormingprojekt kan användarna skapa och kommentera idéer som är placerade på en karta.

spatial idéutmaning

I spatiala idéutmaningsprojekt kan användarna vara aktiva under två faser:

Fas: skapa och kommentera idéer placerade på en karta

Fas: håll med/håll inte med om idéerna och kommentarerna för att kolla vad alla tycker eller för att besluta vilken idé som ska omsättas i praktiken.

Initiativtagaren till projektet kan bestämma hur många dagar/veckor varje fas ska pågå. Efteråt kan alla titta på den kommenterade texten och se hur många användare som röstade för eller emot varje kommentar.

Mapping tool