Textgranskningsprojekt

Textgranskningsprojekt


Den ekologiska ungdomsorganisationen vill skriva en ny programförklaring om konsekvenserna av klimatförändringen och de vill involvera alla organisationens medlemmar i skrivprocessen. OPIN erbjuder möjligheten att skriva och diskutera komplexa texter tillsammans för att stärka och förbättra kompositionen och öka transparensen.

I textgranskningsprojekten finns det två faser under vilka användarna kan vara aktiva beroende på vilken användarroll de har:

  1. Första fasen: initiativtagaren och utvalda moderatorer kan skapa texten tillsammans genom att lägga till avsnitt.

  2. Andra fasen: Alla användare kan kommentera de enskilda avsnitten eller hela texten och hålla med/inte hålla med om de olika kommentarerna.

Initiativtagaren till projektet kan bestämma hur många dagar/veckor varje fas ska pågå. Efteråt kan alla titta på den kommenterade texten och se hur många användare som röstade för eller emot varje kommentar.


text review