Användarroller

Vilka användarroller finns på OPIN och vilka rättigheter är förknippade med dem?


Det finns tre olika användarroller på OPIN: Initiativtagare, moderatorer och användare. Initiativtagarna registrerar sin organisation på OPIN och kan sen skapa projekt. Användare kan väljas till moderatorer av initiativtagarna för att hjälpa till med att vägleda och övervaka projekten. Användarna kan delta i de olika projekten genom att lägga till och värdera idéer och kommentarer för att ge uttryck för sin åsikt och förbättra beslutsprocessen!

Titta i tabellen för att lära dig mer om vad du kan göra i din användarroll:

User Matrix