Gori-Man

Fini

იდეების კონკურსი: როგორ გავაგრძელოთ "თემის ლიდერთა პროგრამა"?

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

Fini

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

Fini

წიგნის პროპაგანდა

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

Fini

სკვერი-საჯარო სივრცე ახალგაზრდების გააქტიურებისათვის

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

Fini

სპორტი - ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

Privé Fini

იდეების შეგროვება და კომენტარების გაკეთება

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი