Gori-Man

დასრულდა

იდეების კონკურსი: როგორ გავაგრძელოთ "თემის ლიდერთა პროგრამა"?

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

დასრულდა

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

დასრულდა

წიგნის პროპაგანდა

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

დასრულდა

სკვერი-საჯარო სივრცე ახალგაზრდების გააქტიურებისათვის

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

დასრულდა

სპორტი - ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი

დახურული დასრულდა

იდეების შეგროვება და კომენტარების გაკეთება

ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი