Fini

Да се урбанизира просторот зад матично, објектот на стара железничка и фабриката „Мукос“

Овој простор е неискорситен и злоупотребуван, а вооедно представува и опасност за помалите деца кои секојдневно играат во тој дел. Овој простор може да се урбанизира и реконструира во место за спорт …

Chronologie

info

Овој простор е неискорситен и злоупотребуван а вооедно представував и опасност за помалите деца кој секојдневно играат во тој дел. Овој простор може да се урбанизира и реконструира во место за спорт дружење и рекреација. Споделете, лајкување или предложете ја вашата идеа тука.

Merci d’avoir participé !

Ce projet est déjà fini. Merci à tous d’y avoir participé !

Фаза на гласање за иницијативата.

Во оваа фаза ќе имате можност да гласате за најдобрите идеаи дадени од младите.

Aucune proposition trouvée

L’initiateur n’a pas encore précisé les résultats attendus du projet.

Autres projets de cette organisation