Fini

Младински автобус

Оваа идеја е иницирана од младите од Прилеп кои беа дел од обуките за младинско учество и активностите за врсничка едукација во рамки на проектот „Е-учество – Силни млади” кој е поддржан од НАЕОПМ во…

Chronologie

info

Дел од младите во Прилеп иницираат „Младински Автобус" на општината кој ќе сообраќа на различни познати локации во градот а младите ќе имаат можност за забава, рекреација но и едукација.

Поддржете не и давајте Ваши коментари и дополнителни идеи за оваа иницијатива.

Оваа идеја е иницирана од младите од Прилеп кои беа дел од обуките за младинско учество и активностите за врсничка едукација во рамки на проектот „Е-учество – Силни млади”. Проектот „Е-учество – Силни млади” е поддржан од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија преку програмата Еразмус+.

Contact pour des questions

Коалиција СЕГА

E-mail Site Internet

L’initiateur n’a pas encore précisé les résultats attendus du projet.

Autres projets de cette organisation