ფიქრობთ თუ არა რომ ყველა კომისიას უნდა ყავდეს თავისი თავჯდომარე? და რატომ?

DJ Moderatore

გაეცით შეკითხვას პასუხი - კი ან არა. მოიყვანეთ არგუმენტი თქვენი პოზიციის გასამყარებლად.

Commenti