რა უფლება-მოვალეობებით უნდა იყოს აღჭურვილი კომისიის თავჯდომარე?

DJ Moderatore

იმსჯელეთ თუ რა უფლებები და ვალდებულებები უნდა ჰქონდეს კომისიის თავჯდომარეს კომისიის წევრთან, საბჭოსთან და სხვა მხარეებთან მიმართებაში.

Commenti