საბილიარდო დარბაზი

სპორტი, დასვენება და ჯანდაცვა

გამოიყოს ფართი სადაც შესაძლებელი იქნება საბილიარდო მაგიდის და აღჭურვილობის ქონა.ამადგილას შეეძლებათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებთ თამაში და გართობა.(იდეის ავტორია-გიორგი ართმელაძე)

Commenti