Idéfasen: Utforma ditt projekt

Det är ofta frestande att fokusera all energi och alla resurser på att genomföra de faktiska deltagande aktiviteterna. Även om detta naturligtvis också är viktigt finns det mycket arbete som väntar innan du kommer så långt.

Den tidiga fasen av ett deltagande projekt underskattas och underprioriteras ofta av misstag. Det är verkligen synd eftersom det är i denna fas som hela projektet bör utformas och utvecklas. Om det visas tillräckligt med omsorg och övervägande här, kan man undvika mycket smärta och svårigheter senare. Om du redan från början har en tydlig bild av projektets syfte och den effekt du vill uppnå är chansen större att all input under projektet blir mycket bättre. Detta ökar i sin tur sannolikheten för att du kommer att lyckas med att uppnå projektets mål.

I det här kapitlet finns ett antal tips och tricks som kommer att ge ditt projekt en riktigt bra start.