Integrera utvärderingen i varje fas av ditt projekt

Integrera utvärderingen i varje fas av ditt projekt


Ofta görs utvärdering endast i slutet av ett projekt. Det kan emellertid vara mycket värdefullt att offra lite tid för utvärdering efter varje projektfas och eventuellt anpassa originalplaner om det behövs. Detta gäller särskilt om projektet kommer att löpa över en längre period.

De viktigaste frågorna du (och ditt team) bör ställa er: Vad gick bra? Vad kunde man ha gjort annorlunda? Skriv ner vad du har lärt dig och kom ihåg det när du utvärderar hela processen från A till Ö i slutet av projektet. Dessa erfarenheter representerar mycket värdefulla insikter. Lär dig av dina framgångar och misslyckanden nästa gång du skapar ett liknande projekt och dela dem med andra som planerar att genomföra ett eDeltagande-projekt för ungdomar.

Naturligtvis bör du också inkludera en utvärdering med de unga deltagarna efter de deltagande aktiviteterna. Se Deltagandefasen för mer information om detta!