Bjud in beslutsbefogenheten ombord

Bjud in beslutsbefogenheten ombord


Du bör också testa din idé på de personer med beslutsbefogenhet som stöder dig och ge dem möjlighet att tillhandahålla feedback. I detta skede kan du fortfarande vara i färd med att övertyga dem om att stödja projektet. Att bjuda in (potentiella) personer som stöder dig för att vara med och skapa projektet med dig och de unga människorna från projektets början kommer att öka dina chanser att nå dina mål. Det kommer att ge dem en känsla av ägande om de känner sig inkluderade och hörda – och detta kan eventuellt få en stor effekt i slutet. De bör få känslan av att projektet är lika mycket deras som ditt. De personer med beslutsbefogenhet som stöder dig är de som kan garantera det inflytande för unga människor du söker efter.

När du väl har fått de personer som stöder dig ombord bör du göra ditt bästa för att få dem att stanna kvar. Det innebär att hålla dem kontinuerligt involverade och uppdaterade om projektutvecklingen. De personer som stöder dig kommer också att ha viktig kunskap om kommande politiska beslut som ska fattas eller andra relevanta händelser, så att du kan anpassa ditt projekt i enlighet med detta. Om du bestämmer dig för att bjuda in beslutsfattarna att ingå i styrkommittén är det viktigt att olika åsikter är representerade, så att projektet blir så balanserat som möjligt. Om du till exempel arbetar med politiker, bör du bjuda in representanter från både vänster- och högerpartier. Och om du arbetar med berörda parter kan du inte bara nöja dig med att bjuda in företrädare för icke-statliga organisationer. Andra typer av organisationer bör också involveras.