Involvera unga människor i din projektidé

Involvera unga människor i din projektidé


När du har det inledande utkastet till ditt projekt klart, kan du arrangera ett möte med representanter från den grupp av unga människor som du tidigare har kartlagt. Du bör testa den ursprungliga projektidén på dem, låt dem utmana den och be om deras input. Det här är ett sätt att undvika att ha en föga tilltalande idé och istället komma med ett projekt som unga människor faktiskt skulle delta i när det realiseras.

Det finns fler potentiella fördelar med att arrangera ett sådant möte:

  • Du lär känna ungdomarna bättre = det kommer att bli lättare för dig att inrikta dina projektaktiviteter efter de unga deltagarna.

  • Du har möjlighet att rekrytera unga representanter som kan fungera som ambassadörer för ditt projekt = de kan hjälpa dig att nå ut till fler unga deltagare.

  • Du ger unga människor en känsla av ägande redan när projektet börjar = detta kommer att öka deras engagemang för ditt projekt.

Det är mycket produktivt att kontinuerligt träffa dessa unga representanter genom hela ditt projekt när du behöver insiderkunskaper. Ett sätt att formalisera dessa möten är att inrätta en styrkommitté. Det finns flera metoder för att rekrytera dessa unga representanter. Du kan till exempel arrangera ett öppet samtal, så intresserade unga människor kan ansöka om att bli medlem, eller du kan gå ihop med den lokala studentkåren. För mer inspiration när det gäller rekrytering, se den Förberedande fasen!