Testa noggrant eDeltagande-processen innan den sänds

Testa noggrant eDeltagande-processen innan den sänds


Det är mycket viktigt att alla som är inblandade i projektledningsteamet är förtrogna med OPIN-plattformen – och särskilt de teammedlemmar som ansvarar för ledningen av en online-community. Detta kommer bara att hända om du använder plattformen aktivt och därmed provar alla olika funktioner och egenskaper. Naturligtvis är det särskilt viktigt att online community managern är en systemadministratör. OPIN-plattformen erbjuder också användarvänliga manualer. Kolla in dem för att lära dig mer om OPIN-funktionerna och användarrollerna!

När din online-process är skapad bör du testa den. I en perfekt värld bör både ditt projektteam och unga representanter testa den och tillhandahålla feedback. Det finns två skäl till detta:

  1. Du får chansen att bli av med tekniska problem. Om något inte fungerar har du tid att fixa det. Du har endast ett försök! Om något inte fungerar när du lanserar processen, kommer de unga deltagarna sannolikt att bli uttråkade och inte delta igen.

  2. Du har möjlighet att ändra innehållet i din process (till exempel text och bilder) om du får mindre positiv feedback från de unga representanterna.