Informiranje

GeorgeII Moderator

  • sodobnejši načini informiranja (elektronski mediji);
  • zbirno mesto vseh informacij za mlade

Kommentarer