Izobraževanje

GeorgeII Moderator

  • obvezna praksa,
  • pripravništvo,
  • občinske štipendije,
  • regijska štipendijska shema,
  • nagrade za izjemne dosežke,
  • sofinanciranje neformalnega izobraževanja (računalniško izobraževanje v obliki razpisa za sofinanciranje, kjer je upravičenec društvo),
  • sofinanciranje šolnin,
  • izobraževanje odraslih

Kommentarer