მწერლებთან და პოეტებთან შეხვედრა

Gori-Man Moderator

თუ დაინტერესდებით მომავალ კვირაში დავგეგმოთ შეხვედრები მწერლებთან ან პოეტებთან. შეგახვედრებთ სხვადასხვა ჯანრში მომუშავე მწერლებს, მოისმენთ და გაეცნობით მათ შემოქმედებას და ბევრ სიახლეს გაიგებთ. :)

Kommentarer