Mini Lego festivalček

GeorgeII Moderator

Vsak udeleženec prinese svojo zbirko lego kock, s katerimi sodeluje na tekmovanju v najbolj domišljenem izdelku.

Na festivalu bi si lahko tudi izmenjevali različne vrste lego kock.

Kommentarer