Mobilnost mladih

GeorgeII Moderator

  • subvencioniranje vozovnic za šolarje, dijake, študente in mlade brez statusa;
  • subvencioniranje okolju prijaznih prevoznih sredstev;
  • sodelovanje na mladinskih izmenjavah;
  • izboljšanje javnega prevoza na relaciji Trojane – Domžale

Kommentarer