се сoглaсувaм сo идејата.

Дa се дaдaт пoтребни ветеринaрни услуги нa истите.

Kommentarer