Stanovanjska problematika mladih

GeorgeII Moderator

  • več neprofitnih stanovanj za mlade,
  • subvencioniranje najemnin,
  • subvencioniranje obrestnih mer za stanovanjski kredit,
  • informiranje o razpoložljivih stanovanjskih kapacitetah,
  • gradnja novih stanovanj,
  • spodbude investitorjem (npr. plačilo komunalnega prispevka);
  • spodbude lastnikom stanovanj da oddajo prostore v najem

Kommentarer