Vprašanje 10: Aplikacija za uporabnike

Anita_DCHS Moderator

10. S  kakšno moderno aplikacijo bi pot lahko približali uporabnikom?

Kommentarer