Vprašanje 4: Učna pot kot turistični produkt

Anita_DCHS Moderator

4. Ali je po vašem mnenju predlagana učna pot primeren turistični produkt za Veliko Planino?

Kommentarer