Vprašanje 7: Nejasnost posameznih točk

Anita_DCHS Moderator

7. Ali je kateri od opisov posameznih  točk nejasen?

Kommentarer