Vprašanje 9: Dodatna opremljenost točk

Anita_DCHS Moderator

9. Ali se vam zdi primerno, da posamezne točke na Veliki planini uredimo oz. opremimo s tablami, igrali, … ali bi bilo primernejše pot predstavit samo na spletu in zloženki?

Kommentarer