არა ნარკომანიას!

ავტორი: სოფელ მუხაესტატეს საჯარო სკოლის მოსწავლე: მაკა გუნდაძე.

დღესდღეისობით მეტად აქტუალური გახდა ნარკომანიის პრობლემა, ახალგაზრდები ადრეული ასაკიდანვე ინტერესდებიან მავნე ნივთიერებებით რის გამოც საფრთხეს უქმნიან საკუთარ ჯანმრთელობა, ისინი ვერ ფლობენ ინფორმაციას თუ რამდენად აზიანებს ეს ყოველივე მათ.

  აღნიშნული პრობლემებისგან თავი, რომ ავიცილოთ კარგი იქნება თუ სოფელში გამოიყოფა ადგილი, სადაც მოზარდებს ჩაუტარდებათ საინფორმაციო შეხვედრები და ტრენინგ-კურსები ნარკომანიასთან და მის მავნე ზეგავლენასთან დაკავშირებით, აუმაღლდებათ ცნობიერება აღნიშნული თემის ირგვლივ და მათთვის ნათელი გახდება თუ რა პრობლემებს უქმნიან საკუთარ თავს.

Kommentarer