ჩემი სოფლის განვითარება

ჩვენს სოფელში არ არის   მოწესრიგებული ტრანსპორტი რის გამოც ბევრ  ადამიანს უჭირს სოფლიდან ქალაქამდე გადაადგილება  ამიტომ გვინდა რომ ტრანპორტი სრულად მოწესრიგდეა.

 

ჩვენს სოფელში არ არის ბაგა ბაღი  რის გამოც ბევრი ბავშვი ვერ მიდის ბაგა ბაღში და გვინდა რომ აშენდეს ბაგა ბაღი.

ასევე პრობლემაა ხარისხიანი ინტერნეტი ამიტომ ჩვენი სოფლის მოსახლეობასს სურს რომ შემოვიდეს ხარისხიანი ინტერნეტი.

Kommentarer