სკვერი ჩვენს სოფელში

ავტორები: სოფელ მუხაესტატეს საჯარო სკოლის მოსწავლე: მარიამ მჟავანაძე და ოთო სურმანიძე

კეთილმოწყობილი გარემოს არარსებობა იერსახეს უკარგავს სოფელსა და მის ბუნებას.

  იმისათვის რომ სოფლის ბუნება აღქმული და იდეალური იყოს კარგი იქნება სკვერი, რომელიც მორგებული იქნება საზოგადოების ყველა წევრზე თანაბრად, მოეწყობა ლამაზი და მწვანე გარემო, რომელიც იქნება ადამიანების განტვირთვისა და კომუნიკაციის წყარო, სკვერის არსებობა მნიშვნელოვანია მთელი სოფლის მოსახლეობისათვის, რათა მოხდეს მათი ინტეგრირება საზოგადოებასთან.

Kommentarer