avslutad

Umfrage

Dies ist eine Umfrage

Tidslinje

info

Beschreibung

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Abstimmungsphase

Führe Umfragen durch und diskutiere diese.

Kommentarer

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.