avslutad

„Was fehlt dir in Iserlohn?“ - Ideen für deine Stadt.

Mach Iserlohn zu deiner Stadt. Was fehlt dir? Was soll verändert werden?

Tidslinje

info

Mach Iserlohn zu deiner Stadt. Was fehlt dir? Was soll verändert werden?

Kontakt för frågor

Kinder- und Jugendbüro

Schillerplatz 7
58636 Iserlohn

Telefon: 02371 217 2245

Epost

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Abstimmungsphase

Führe Umfragen durch und diskutiere diese.

Kommentarer

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.