Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταναστών-Αιτητών πολιτικού ασύλου-Πρόσφυγες

Βάσει της πρότασης "Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων αναφορικά με τα δικαιώματα όλων των ομάδων με λιγότερες ευκαιρίες ή και που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό", το τμήμα Μετανάστευσης να ανεβάσει στη σελίδα του σε απλή και κατανοητή γλώσσα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι μετανάστες, οι αιτητές πολιτικού ασύλου και οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.

Kommentarer