Vilkår og betingelser

Præambel

Gennem registrering accepterer brugeren de generelle vilkår og betingelser for brug af OPIN. OPIN platformen drives af Liquid Democracy e.V. De betingelser, der i det følgende vil blive beskrevet, omhandler kontraktforholdene mellem OPIN og brugeren. Brugeren accepterer kontrakten om brugen af OPIN’s tjenester i forbindelse med Liquid Democracy e.V. Yderligere kontaktmaterialer og information kan findes i afsnittet Imprint. 

1. Emner

OPIN tilbyder registrerede brugere en gebyrfri platform for at muliggøre den demokratiske diskurs og demokratisk beslutningstagning.  Emnerne introduceres af brugerne selv og ikke af Liquid Democracy e.V.

2. Registrering og sikkerhed i registrering

2.1 For at gøre brug af OPIN’s tjenester skal brugeren registrere sig.

2.2 I forbindelse med registreringen vælger brugeren en adgangskode. OPIN vil ikke videregive din adgangskode til tredjeparter og ej heller nogensinde spørge brugeren om denne adgangskode.

2.3 Gennem afslutningen af registreringsprocessen accepterer brugeren vilkårene for brug af OPIN’s tjenester. OPIN accepterer denne aftale ved at aktivere brugerens konto, så de tjenester, OPIN leverer, kan tages i brug. Når denne gensidige accept er sket, er der samtykke mellem brugeren og Liquid Democracy e.V.

2.4 Brugere kan kun registrere sig hos os én gang og kan dermed kun oprette én brugerprofil.

2.5 Liquid Democracy e.V. kan teknisk set ikke bedømme med sikkerhed om en bruger, der er logget ind, rent faktisk er den person, som han/hun gennem sin profil hævder at være. Dermed kan Liquid Democracy e.V ikke garantere for identiteten af en bruger.

3. Brugerens forpligtelser

3.1 Brugeren er forpligtet til at følge dét regelsæt, der er blevet fremlagt i Liquid Democracy e.V.’s ”etiske regler”, samt relevante tredjeparts klausuler/afgørelser under hans/hendes brug af OPIN’s tjenester. Det er strengt forbudt at gøre brug af blasfemisk, fornærmende eller ærekrænkende indhold på platformen. Det er forbudt at chikanere andre brugere (især igennem spam) eller at gøre brug af lovformeligt beskyttet indhold (f.eks. varer der er beskyttet af patent, copyright, forfatteren, internationalt design, eller utility model IP lov), medmindre der udtrykkeligt står, at det er tilladt.

3.2 Brugeren er forpligtet til at afstå fra følgende chikanerende aktiviteter, også selvom de ikke overtræder nogen regler eller love:

•    Afsending af kædebreve

•    At placere eller poste indhold med ren kommerciel natur eller hensigt

•    At insinuere eller udtrykke sig på en måde der er af seksuel karakter

•    Enhver handling der kan kompromittere funktionaliteten af liqd.net’s infrastruktur. Især handlinger der med vilje presser eller stresser infrastrukturens funktionalitet

4. Opsigelse af kontrakten

4.1 En bruger kan opsige sin kontrakt til enhver tid uden at angive grunden dertil. Opsigelsen sker via en kontaktformular, der er til rådighed på alle OPIN’s sider. Brugerens e-mailadresse og brugernavn er påkrævet for at lukke brugerens konto.

4.2 Liquid Democracy e.V forbeholder sig ret til at opsige kontraktforholdet mellem sig selv og brugeren til enhver tid, så længe der er tilstrækkeligt grundlag for at gøre det. De følgende hændelser bliver betragtet som tilstrækkeligt grundlag:

•    Ikke at overholde de lovregler og retningslinjer der er blevet beskrevet.

•    Brugerovertrædelse af de kontraktlige krav i henhold til vilkår og betingelser.

I tilfælde af at man finder tilstrækkeligt grundlag til opsigelse af en kontrakt, kan OPIN vedtage følgende sanktioner over for brugeren, uanset om kontoen er blevet opsagt:

•    Sletning af alt indhold, som er lagt op af brugeren.

•    Blokere adgang til OPIN’s tjenester.

5. Ansvar for indhold, data og brugerinformation

5.1 Liquid Democracy e.V. arrangerer og forbereder indlæg på OPIN, som oprindeligt er samlet af tredjeparter. Hvis disse indlæg overtræder bestemmelserne i aftalen med tredjeparten eller har ulovligt indhold, er det den, som har forfattet indlægget, der bliver holdt ansvarlig. Liquid Democracy e.V. tager ikke ansvar for sådant indhold ej heller for indhold, information, data eller indholdet fra tilknyttede eksterne hjemmesider, som OPIN’s brugere har postet eller linket til. Endvidere er Liquid Democracy e.V. ikke ansvarlig for rigtigheden af milepæle eller deadlines, der bliver lagt op af andre.

5.2 Hvis en bruger genkender ulovlige eller kontraktmæssigt ulovligt brug/aktivitet af eller på OPIN, kan brugeren rapportere det ved hjælp af “rapportér”-knappen, som er tilgængelig på alle OPIN sider.

6. Undtagelser

6.1 Brugeren frigør Liquid Democracy e.V. fra alle forpligtelser og krav, herunder erstatningskrav fra tredjeparter eller brugere som følge af overtrædelser af kontraktbestemmelser gennem brugers opslag eller aktiviteter på OPIN. Tilsvarende frigør brugeren Liquid Democracy e.V. fra alle krav, herunder erstatningskrav fra tredjeparter som følge af overtrædelser af kontraktbestemmelser gennem brugeres anvendelse af OPIN tjenester. Brugeren er ansvarlig for alle rimelige omkostninger som følge af krænkelse af tredjeparts rettigheder, herunder alle omkostninger forbundet med rettidigt og lovformeligt forsvar. Alle årsager, rettigheder og krav udover disse såsom erstatningskrav fra Liquid Democracy e.V. forbliver upåvirket. De førnævnte forpligtelser er ikke længere gyldige, hvis brugeren ikke er ansvarlig for den pågældende overtrædelse.

6.2 I tilfælde af en overtrædelse af tredjeparts rettigheder/retskendelse som resultat af en brugers opslag vil OPIN brugerens rettigheder til at bruge OPIN’s ydelser, i overensstemmelse med Liquid Democracy e.V.’s endelige beslutning, være brudt til brugerens ulempe på grund af den retsmæssige forrang af tredjeparten. Som krævet af OPIN skal brugeren dernæst skynde sig at stoppe den ulovlige brug af ydelserne.

7. Privacy

Liquid Democracy e.V. er opmærksom på, hvor vigtig håndteringen af personoplysninger på OPIN er for brugerne.  Derfor overholder Liquid Democracy e.V. alle relevante lovmæssige krav, der omfatter privatlivets fred (såsom den tyske privatlivslov, den europæiske persondatalov og alle andre love, der gælder beskyttelse af personlige oplysninger). Liquid Democracy e.V. vil ikke videregive personlige oplysninger til tredjeparter, medmindre der foreligger en tilladelse.  Liquid Democracy e.V. vil ikke efterspørge persondata fra tredjeparter, medmindre der foreligger en tilladelse.  En detaljeret beskrivelse af hvordan brugerdata bearbejdes, kan findes i Liquid Democracy’s beskyttelse af personlige oplysninger og vilkår.

8. Indholdsrettigheder

8.1 Ved opslag af indhold giver brugeren Liquid Democracy e.V. ubegrænset, uopsigelig og omsættelige rettigheder til at anvende opslaget. Liquid Democracy kan permanent bibeholde opslaget på deres hjemmeside.

8.2 Brugeroverførte rettigheder placerer Liquid Democracy e.V. under Creative Commons-by-SA-licence.

9. Slutklausuler

9.1 Den kontraktmæssige aftale og ændringer af nævnte aftale skal være skriftlige. Sideaftaler er ikke ligeværdigt gyldige.

9.2 Stedet for overholdelse er Berlin.

9.3 Stedet for jurisdiktion, i det omfang det er lovmæssigt gældende, er Berlin.

9.4 Tysk lov, med undtagelse af international privatret og med undtagelse af lov overført fra FN-konventionen om aftaler om International Sale of Goods i det tyske system, er hermed gyldig.

Vi vil gerne takke bewegung.taz.de for deres retningslinjer og skabelon til udarbejdelsen af disse Vilkår og Betingelser.