Privatlivspolitik


Databeskyttelse som et grundlæggende princip

Sikkerheden af vores brugeres personlige oplysninger er meget vigtig for os. Du kan være sikker på, at vi vil håndtere dine data med ekstrem omhu og sensibilitet for at sikre en høj standard for sikkerhed. Det er en selvfølge, at vi overholder bestemmelserne i EU-direktiv 95/46 / EC om databeskyttelse og de nationale databeskyttelseslovgivninger. Det resulterer i, at personoplysninger kun kan indsamles og behandles inden for de rammer, der er sat i lovgivningerne.

Privacy ved brug af Adhocracy

1. Europæiske servere

Data på platformen bliver udelukkende gemt på europæiske servere, hvor den europæiske databeskyttelseslovgivning er gældende.

2. Registrering

Ved at registrere dig på (Navn på platform) accepterer du den databehandling, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som giver os mulighed for at indsamle, behandle og bruge dine personligt identificerbare oplysninger (Se også kapitel 4.7 c).

3. Regler for mindreårige

Hvis du er mindreårig (under 18 år), skal du under registreringen erklære, at dine forældre eller værge er informeret om din brug af platformen og den databehandling, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

4. Tilbagekaldelse

Du kan selvfølgelig tilbagekalde din aftale på ethvert tidspunkt. Din tilbagekaldelse kan sendes til os via post eller via e-mail til (Kontaktoplysninger på den respektive partner i EUth projektet eller central kontaktperson for platformen; i den oprindelige info@liqd.net). Derefter vil du modtage information skriftligt eller elektronisk, som omhandler arten af de data, vi har gemt relateret til din person. Hvis du ønsker at modtage denne information, skal du blot anmode om det via e-mail.

5.  Måde og omfang af indsamling og behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine data, når du registrerer dig hos os og drager fordel af de tjenester, vi tilbyder. Ydermere gemmer vi til en vis grad de data, der omhandler din anvendelse af vores tjenester. Derudover gemmer vi naturligvis dataene fra dine opslag på vores servere, for at disse data (de såkaldte indholdsdata) også er til rådighed for andre (i det omfang, som du/brugeren har bestemt).

Her skelner vi mellem de forskellige data:

a) Stock data

Når du registrerer dig hos os, beder vi dig om at give os følgende oplysninger: en e-mailadresse, en adgangskode (adgangskoden vises aldrig i ren tekst) samt et brugernavn.

Ovennævnte data er din "stock data." Vi kræver disse stock data, så vi kan styre vores brugerkonti og til at kontakte brugerne, hvis det er nødvendigt. Vi beder udtrykkeligt om, at du bruger et pseudonym som brugernavn eller en e-mailadresse, så tredjeparter og enkeltpersoner kan ikke fastslå dit rigtige navn ud fra denne information.

Vores input screens er http-krypteret for at undgå, at tredjeparter læser dit input.

b) Brugerdata/Brugerprofil/Cookies

I princippet kan du bruge vores hjemmesider uden at afsløre personligt identificerbare oplysninger. Men gennem brugen af vores hjemmesider bliver der indsamlet en række data. Med hensyn til disse data gælder følgende:

1. Når vores hjemmesider bliver besøgt af registrerede brugere eller endda besøgt af andre internetbrugere, gemmer vi visse oplysninger i såkaldte "logfiler”. En logfil består af en IP-adresse, begyndelses- og sluttidspunkt for besøget, oplysninger om mængden af data, der overføres, og oplysninger om undersider (platformens navn), som blev indlæst. Vi gemmer og indsamler logfilerne af sikkerhedsmæssige årsager for mere præcist at identificere og forstå tilfælde af misbrug eller misbrug af vores tjenester. Derfor gemmer vi din IP-adresse i højst 14 dage for at sikkerhedsgodkende hver gang, du poster noget på hjemmesiden.

2. Blandt de forskellige oplysninger, vi indsamler gennem brug af logfiler, erhverver vi os oplysninger om, hvordan vores tjenester bliver brugt. For eksempel kan vi se, hvilke websteder der er særligt populære, og hvilke sider der er mest anvendt, samt hvordan den interne hjemmesidenavigation virker osv. Resultatet af denne analyse er fuldstændigt statistisk og anonym ved afslutningen af databearbejdningen, fordi vi sletter IP-adresserne efter deres 14 dages opbevaringsperiode. Derefter bruger vi disse data til redaktionelt og teknisk at optimere vores tjenester og til videnskabelige undersøgelser inden for rammerne af EUth projektet (se information om projektet i kapitel 8.1 og links). For eksempel betyder det, at vi ikke ved, hvilken brugeradfærd du har. Men vi kan se, at en ukendt bruger har en bestemt brugeradfærd. Vi har ingen operativ grund eller interesse i at identificere en bestemt person gennem deres IP-adresse. Der kan gøres indsigelse mod dataindsamling, opbevaring og brug i overensstemmelse med kapitel 4.6 til enhver tid – bortset fra tilfælde af opbevaring pga. sikkerhedsmæssige årsager.

3. Udover de ovennævnte aktiviteter bruger vi også cookies inden for hjemmesidens grænser. Gennem brug af cookies modtager vi login-data, oplysninger om din browsertype og -version, dato og tidspunkt for dit besøg samt cookienummer. Brugen af disse cookies under registreringsprocessen og inden for grænserne af vores tjenester er aktiveret til at genkende dig, brugeren, når du igen besøger vores side efter at have forladt en session på hjemmesiden. I tilfælde af at du gerne vil stoppe eller forbyde brugen af cookies kan du bruge indstillingerne i din browser til at forhindre godkendelsen, passage og lagring af cookies. For at finde ud af hvordan denne funktion virker i din respektive browser, anbefaler vi, at du bruger "hjælpefunktionen" i din browser og henvender dig til den respektive udvikler af denne browser med eventuelle spørgsmål og bekymringer.

c) Indholdsdata

Når din brugerkonto er blevet godkendt, har du mulighed for at lave indlæg, kommentere, osv. Hvis du ønsker det, kan du udfylde din brugerprofil ved at tilføje oplysninger om dig selv og ved at uploade et profilbillede. Disse oplysninger og de udtalelser, du har postet, kan spores tilbage til dig af ethvert tredjepartsindivid, der bruger hjemmesiden. Tilsvarende er brugerprofildata og de data, du poster, oplysninger, som vi er tvunget til at gemme. Vær derfor opmærksom på, hvilke personoplysninger du afslører, da de kan indhentes af alle, der bruger internettet. Det er helt op til dig, om du vil poste noget eller udfylde din brugerprofil med yderligere oplysninger. Du bør dog kun udfylde din profil, efter at du har tænkt over konsekvenserne af dets anvendelse, og efter du har orienteret dig om anvendelse og indstillingsvalg på din brugerprofil (se nedenfor). I forhold til dit brugerkontofoto, beder vi dig om ikke at bruge et foto, der ligner dig, for at beskytte din anonymitet.

6. Fremsendelse af data til tredjeparter, offentlig omtale og forskning

a) Fremsendelse

Vi videresender kun data til tredjeparter, hvis én af de følgende situationer opstår:

•    Det bliver nødvendigt at gennemgå de eksisterende kontraktforhold med dig eller at håndhæve vores krav og rettigheder.

•    Dette vil vedrøre den bindende retsorden fra de statslige institutioner, især de retshåndhævende og regulerende myndigheder og forpligtelsen til at reagere på trusler mod den offentlige sikkerhed og orden ved at retsforfølge strafbare handlinger.

•    Og/eller hvis vi på anden måde er forpligtet ved lov til at videregive data.

a) Offentlig omtale

Alle dine opslag, stemmer og kommentarer til (platformens navn) er offentlige og ’videresendes’ eller videregives i den forstand, at de er en del af online deltagelse. Om du vælger at poste noget, er helt op til dig. På grund af det faktum, at dine opslag er bundet til dit brugernavn, som er tilgængeligt for alle, der har en internetforbindelse, beder vi dig endnu en gang at vælge et pseudonym som brugernavn, hvorigennem du ikke kan identificeres. Vi minder om, at en søgemaskine kan genfinde dine opslag. Vær opmærksom på at indholdet er let tilgængeligt på internettet og vær opmærksom på, at dine opslag er af offentlig karakter. De online inddragelsesprojekter på platformen vil efterfølgende forblive tilgængelige i arkivet. Tidligere brugeres bidrag er også tilgængelige (dog er <brugernavn> erstattet med en <anonym> profil).

c) Videnskabelig forskning som en del af EUth projektet

Din brugeradfærd analyseres anonymt af EUth projektet (link her til oplysninger om projektet). Denne anonyme data vil blive videregivet af partnerne i projektet og indgå i en pulje af forskningsdata, der er genereret af offentlige midler til Horizon 2020 (EU’s støtteprogram for forskning og innovation). Horizon 2020 er et program, hvorigennem EU Kommissionen fremmer forsknings- og udviklingsprojekter på europæisk plan, dvs. med deltagelse af flere europæiske lande. Det vil køre fra 2014 til 2020.

7. Når du logger på med eksterne brugerkonti

Hvis du har en konto gennem en tredjepartsudvikler, der giver mulighed for at logge på OPIN gennem brug af én af deres konti (såsom at logge ind med en OpenID-konto), angiv da dine særlige login-detaljer i de dertil indrettede felter på login-siden. Login vil blive udført og behandlet af vores server, men selve login-processen sker gennem en tredjepartstjenesteudbyder. Fra denne login modtager og gemmer vi et bruger-id, der viser, at du er logget ind med dette ID. Disse oplysninger er tilstrækkelige for os til at give dig direkte adgang til din konto på OPIN. I løbet af denne proces modtager og gemmer vi oplysninger om, at en verificeret bruger ønsker at logge ind på OPIN samt et temmeligt ubrugeligt ID (user handle). Om vi modtager yderligere oplysninger, afhænger af den respektive tredjeparts tjenesteudbyder, og hvilke indstillinger brugeren har oprettet med hensyn til deres oplysninger via tredjeparts tjenesteudbyder. Afhængig af tjenesteudbyderen og dine respektive indstillinger har vi adgang til en række data; oftest i form af en e-mailadresse og et brugernavn. Under hele denne proces har vi også noteret, at du har logget ind gennem en ekstern profil. De ovenstående regler gælder også, hvis du besøger vores hjemmeside gennem sådanne kanaler.

8. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til hjemmesider fra tjenesteudbydere, der ikke har nogen officiel forbindelse til vores tjenester. Hvis du følger ét af disse links, har vi ikke længere nogen indflydelse på behandlingen af de oplysninger, der muligvis bliver overført til tredjeparter ved at klikke på linket (det kan være oplysninger om din IP-adresse eller linkets URL).  Vi har ingen kontrol over tredjeparters handlinger i forhold til dine data og kan derfor ikke påtage os ansvar for tredjeparters behandling af data.

Vores hjemmeside indeholder også muligheder for at dele indhold og links til sociale medier, andre websteder og lignende. Her anvender OPIN en dobbelt-klik-løsning, der først aktiverer overførslen af data til sociale medier, efter brugeren har givet sit samtykke. Hvis en bruger ønsker at dele indhold fra OPIN eller klikker på et link til en SoMe-side, bliver brugeren bedt om at klikke en gang mere for at aktivere funktionaliteten og overførelsen af data til andre websteder eller tjenester.

9. Offentliggørelse, revision, sletning og blokering

Vi kan oplyse dig om, hvilke personoplysninger vedrørende din person der er gemt på vores servere. Du skal blot sende os en skriftlig forespørgsel. Som bruger har du til enhver tid mulighed for at slette din brugerprofil.

10. Sikkerhed

Vi gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at de personligt identificerbare data fra vores brugere er beskyttet mod at gå tabt, blive uhensigtsmæssigt ændret, eller at en ikke godkendt tredjepart får forkert adgang til dem. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter: kryptering af data i TLS; automatisk registrering af ændringer, herunder identiteten af processoren; ved at sikre at kun et lille antal ansatte i Liquid Democracy e.V. har adgang til serveren; serverdrift fra et fejlsikret og beskyttet datacenter Hetzner Online AG; regelmæssig sikkerhedskopiering af data på fysisk adskilte servere. I alle tilfælde giver vores hjemmeside kun bestemte personer, som vi udtrykkeligt har givet tilladelse, adgang til dine personligt identificerbare data for så vidt muligt at opfylde de ovennævnte mål for brugernes beskyttelse.

11. Beskedfunktionen

a) Beskeder mellem brugere

Softwaren giver dig mulighed for at sende andre brugere private beskeder. Det er også muligt at for dig at modtage beskeder fra andre brugere. Medmindre du selv offentliggør indholdet af en meddelelse, vil meddelelserne forblive private og kan dermed ikke læses af os. Vi fastholder dog retten til inden for lovens rammer at gemme dine meddelelser på vores servere.

b) Beskeder mellem os og dig

Med din tilmelding accepterer du i vilkår og betingelser, at vi i undtagelsestilfælde må kontakte dig via den e-mailadresse, du har angivet (for eksempel i forhold til en videnskabelig undersøgelse relateret til EUth projektet og i forbindelse med platformens videre udvikling). Vi forpligter os til ikke at sende dig reklamer i nogen form i disse e-mails.

12. Analytiske tjenester

Vores hjemmeside bruger Piwik. Dette er en såkaldt webanalysetjeneste. Piwik bruger "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer og tillader, at der sker en analyse af din brug af hjemmesiden. Til dette formål bliver den brugerinformation, der genereres af den cookie (inklusiv din forkortede IP-adresse) sendt til vores server og gemt, for at vi kan lave en analyse. Formålet med dette er at optimere hjemmesiden. Din IP-adresse bliver med det samme anonymiseret under denne proces, så du som bruger forbliver anonym. Analysen af bidragsindhold foregår adskilt fra brugernavnet, dvs. anonymt. Den information, der bliver genereret af cookien, bliver ikke offentliggjort til tredjeparter. Du har mulighed for at afvise brugen af cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Det kan dog resultere i, at du ikke kan tilgå alle funktioner på hjemmesiden.

Hvis du ikke er interesseret i, at dine data bliver lagret og analyseret ved dit besøg på hjemmesiden, kan du gøre indsigelse mod lagring og brug når som helst med et klik på musen. En såkaldt opt-out cookie er gemt i din browser, hvilket betyder, at Piwik ikke kan indsamle nogen sessionsdata. Advarsel: Hvis du sletter dine cookies i browseren, betyder det, at selv opt-out-cookien vil blive slettet, og du kan nødt til at re- aktivere den ved næste besøg.

13.  Indvendinger

Her kan du beslutte, om en bestemt webanalyse-cookie må blive lagret i din browser, så operatøren af hjemmesiden kan indsamle og analysere forskellige statistiske data.  Hvis du har indvendinger mod dette, skal du klikke på nedenstående link for at droppe Piwik opt-out cookien i din browser.

Fortrolighedspolitik ved brug af Flashpoll App

Databeskyttelse ved brugen af FlashPoll app reguleres som en del af "DevelOPINg a Municipal FlashPoll Tool" projekt i "Manual for Successful Mobile Participation" i kapitlet "FlashPoll og Privacy" (s.22).12 Den giver beskyttelse af lokalitetsdata og svarene, der gives via app'en.

1. Europæiske servere

Data på platformen bliver udelukkende gemt på europæiske servere, der er underlagt den europæiske databeskyttelseslovgivning.

2. Samtykke

Når man downloader og tager app’en i brug, giver man samtykke til brug af lokalitetsdata samt de anonyme svar, man giver via app’en (ansvarsfraskrivelse, lignende vilkår og betingelser)

3. Beskyttelse af lokalitetsdata og dataseparation

Lokalitetsdata vil kun blive brugt til at lave stedspecifikke undersøgelser, da brugeren besvarer spørgsmål om specifikke lokale problemer via app’en (fx ”Hvad skal der bygges her? A, B eller C?). Lokalitetsdataene er separeret fra de anonyme svar, for at brugerne ikke kan blive identificeret gennem deres svar. Brugergenkendelse anvendes ikke. En ID-kryptering finder sted umiddelbart efter, så der ikke er synlig forbindelse mellem brugernes svar, brugernes ID eller brugerne selv.  Der bliver ikke genskabt brugerprofiler ud fra svar, lokalitet eller bruger-id.

4. Anonymisering

Alle svar bliver automatisk anonymiseret, når man bruger Flashpoll applikationen. Brugerens ID kan ikke bruges til at finde informationer om deltagerne i undersøgelsen. Ejere af Android telefoner skal bruge deres Google konto til at downloade Flashpoll App’en. Flashpoll kan ikke tilgå andre informationer på Google kontoen og overfører heller ikke informationer til Google.

5. Ingen overførelse af data til tredjeparter

Lokalitetsdata og svar håndteres med omhu. De bruges kun i forbindelse med projektet og vil ikke blive videregivet til en tredjepart. Svarene vil kun blive brugt anonymt.