Μαθήματα και Σεμινάρια για προώθηση ηλεκτρονικών εργαλείων

Προτείνουμε να υπάρξει προώθηση ηλεκτρονικών εργαλείων όπως το VouliWatch στα σχολεία μέσω μαθημάτων, σεμιναρίων από το Υπουργείο Παιδείας.

Kommentarer