Отварање на кантини

Добра идеа бидејќи не секој има доволно пари доволно да се најаде а и зошто да не изгледаме како некои попопуларни и поуредни училишта

Kommentarer