Πλατφόρμα Χρηματοδοτήσεων για Δικοινοτικά Προγράμματα

Βάσει της πρότασης 3 "Να αναπτυχθούν δράσεις που να συμβάλλουν στον περιορισμό των αποκλεισμών μεταξύ των Ε/Κ και Τ/Κ νέων", ως YEU Cyprus προτείνουμε να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου θα μπορούν να ενημερώνονται Οργανισμοί και άτομα για χρηματοδοτήσεις Δικοινοτικών προγραμμάτων. Επίσης να γίνεται μία φορά το χρόνο και μια ενημέρωση στις ΜΚΟ σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να πάρουν χρηματοδότηση και με ποιo τρόπο θα μπρούσαν να ενδυναμώσουν τα προγράμματά τους για να είναι ακόμη πιο επιτυχή.

Kommentarer