Σεμινάρια στα σχολεία "Τι είναι μια ΜΚΟ; Και γιατί να μας ενδιαφέρει;"

Βάσει της πρότασης 2 "Να καλλιεργηθεί η κουλτούρα ενεργού πολιτότητας στους νέους", το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να διεξάγει σεμινάρια στα σχολεία στα οποία  θα εξηγείται τι είναι μια ΜΚΟ και πώς μπορεί ένας νέος να προσφέρει σαν πολίτης της Δημοκρατίας.

Kommentarer