Υποστήριξη προς ΜΚΟ

Βάσει της πρότασης 6 "Να υπάρχει στήριξη των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Oργανώσεων (MKO)", απευθυνόμαστε σε διάφορους φορείς στο να δίνονται περισσότερα κονδύλια και να προσφέρονται χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων/εργαστηρίων σε ΜΚΟ, όπως και να υπάρχει η ευκαιρία στέγασης των ΜΚΟ σε κεντρικές τοποθεσίες της κάθε επαρχίας.  

Feedback