Αποφυγή υπερφόρτωσης των μαθητών ή και απαγόρευση κατ´οίκον εργασίας

Χαρακτήρας

Σημαντικό για την ψυχολογική ισορροπία του ατόμου η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου για κοινωνική ζωή και ενασχόληση με τα ταλέντα  του και τα ενδιαφέροντα του που οδηγούν σε προσωπική ανάπτυξη και διαμόρφωση χαρακτήρα.

Kommentare